Điều khoản và điều kiện người dạy

Điều khoản và điều kiện người dạy

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIẢNG DẠY TRÊN HERAPO

Điều 1. Điều kiện đăng ký lớp trên ứng dụng HERAPO

Các trung tâm đào tạo, giáo viên, gia sư đăng ký tài khoản giảng dạy khi bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Có giấy phép, bằng cấp chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký giảng dạy:
 • Lĩnh vực giảng dạy trên ứng dụng HERAPO đầy đủ để lựa chọn cho tài khoản dạy. Tài khoản đăng ký giảng dạy phải phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đăng ký. Việc mở lớp giảng dạy đã được xác định trong phương hướng, kế hoạch phát triển của cơ sở đào tạo. Trong các bước đăng ký, ảnh bằng cấp, giấy phép phải được tải lên một cách chính xác, rõ ràng, đại diện cho lĩnh vực dạy lựa chọn, và là căn cứ để bộ phận thẩm định của HERAPO xét duyệt.
 • Trường hợp lớp đăng ký giảng dạy chưa có trong Danh mục giáo dục (gọi là ngành mới), người đăng ký phải liên hệ với bộ phận tư vấn CSKH của HERAPO.
2. Người dạy phải đảm bảo đủ nguồn lực, kiến thức chuyên môn và đảm bảo về số lượng, chất lượng, thời gian cho tất cả các khóa học được tạo từ tài khoản dạy kể từ khi được chấp nhận trở thành người dạy. Đồng thời phải chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, không để lộ tài khoản ra bên ngoài gây ảnh hưởng đến uy tín của mình cũng như của ứng dụng HERAPO nói chung. Nếu bị mất, lộ tài khoản phải có biện pháp bảo vệ kịp thời hoặc liên hệ với bộ phận CSKH HERAPO nhanh nhất.
 • Đối với trung tâm đào tạo, mỗi môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành hoặc chuyên ngành của chương trình giảng dạy phải có ít nhất 01 (một) giảng viên cơ hữu có văn bằng, luận văn, luận án tốt nghiệp phù hợp với môn học chịu trách nhiệm giảng dạy.
 • Đội ngũ giảng viên, cán bộ đăng ký giảng dạy phải trong độ tuổi lao động.
3. Cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập theo yêu cầu của lĩnh vực đăng ký cụ thể:
 • Có đủ phòng học, phòng thí nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của lớp đăng ký giảng dạy, đảm bảo đủ theo danh mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ công tác giảng dạy,
 • Đảm bảo đủ tài liệu hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu, học tập của học viên.
 • Có đầy đủ phương tiện đi lại, trang phục nghiêm túc, đảm bảo đúng giờ đối với trường hợp gia sư dạy tại nhà học viên.
4. Chương trình đào tạo và điều kiện khác thực hiện chương trình:
 • Chương trình giảng dạy của ngành đăng ký phải bảo đảm chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học và đáp ứng yêu cầu giữa các trình độ và với các chương trình đào tạo khác.
 • Chương trình giảng dạy và đề cương chi tiết các học phần của ngành đăng ký giảng dạy được xây dựng đảm bảo chuẩn đầu ra, phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam hiện hành.
 • Không vi phạm các quy định hiện hành về điều kiện mở lớp giảng dạy, tuyển sinh, tổ chức và quản lý ở các ngành đang giảng dạy và các quy định liên quan đến giáo dục.
Điều 2. Xét duyệt và tạo lớp

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký mở lớp, HERAPO xét duyệt theo các tiêu chí sau:

 • Thông tin đăng ký, ảnh hồ sơ, giấy phép bằng cấp, chứng chỉ… đầy đủ, rõ ràng và phù hợp và đảm bảo các điều kiện theo quy định, người xét duyệt có thẩm quyền mở lớp theo yêu cầu đăng ký;
 • Nếu hồ sơ yêu cầu đăng ký chưa đầy đủ, chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định,HERAPO có quyền tư chối mở lớp và sẽ hướng dẫn người dùng hoàn tất hồ sơ theo quy định.
Điều 3. Thu hồi quyết định xét duyệt đăng ký giảng dạy

Khi sử dụng dịch vụ của HERAPO, nghiêm cấm Người dùng có một số hành vi bao gồm:

 1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên ứng dụng HERAPO nhằm mục đích xấu
 2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 3. Lợi dụng việc sử dụng HERAPO APP nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào.
 4. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 5. Lợi dụng HERAPO để thu thập thông tin, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của học viên.
 6. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…) vào chương trình giảng dạy.
 7. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên HERAPO xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mọi thắc mắc liên quan đến điều khoản cung cấp và sử dụng dịch vụ, bạn vui lòng liên hệ về địa chỉ E-mail: cskh@herapo.net hoặc qua số hotline 24/7: 1900 1819.

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!