Tổng kết và trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Giải ba Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 thuộc về Dự án “HERAPO – Giải pháp học tập trực tuyến tương tác hiệu quả” của Công ty Cổ phần Đầu tư HERAPO. Đây là dự án công nghệ  hỗ trợ cho ngành giáo dục nước nhà Việt Nam.